Welcome to Our Website

EA เซ็น MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่

“พลังงานบริสุทธิ์” เซ็นบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ เพื่อร่วมมือวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงระบบแบตเตอรี่และระบบที่เกี่ยวข้อง

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้เซ็นบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมถึงระบบแบตเตอรี่และระบบที่เกี่ยวข้อง

“จากความร่วมมือในครั้งนี้จะสนับสนุนในการผลักดันนวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ผ่านการเข้าบรรจุบัญชีนวัตกรรมไทย ตลอดจนร่วมมือในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกัน และการให้บริการทางวิชาการและคำปรึกษาตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือ 5 ปี” นายอมร กล่าว

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ EA ในปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นรุกขยายในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นธุรกิจ New S-Curve โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการให้บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายที่ครบวงจร

พร้อมทั้งมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน ซึ่งสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานได้เองครบทุกกระบวนการด้วยกำลังการผลิตในระยะเริ่มต้น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อป้อนให้การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัทในระยะแรก ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า MINE Bus เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry และรถบรรทุกไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้รองรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ทันสมัยที่สุด ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที ที่มีชื่อว่า EA Anywhere โดยบริษัทมุ่งหวังยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้คาร์บอนอย่างจริงจัง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/