Welcome to Our Website

เจ้าท่าฯ ระดมเจ้าหน้าที่เกือบพัน ดูแลปชช.ทางน้ำช่วงสงกรานต์ปี 65 ปลอดภัยทั้งเรือโดยสาร -ท่าเทียบเรือทั่วปท.

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางโดยสารทางน้ำของประชาชน เพื่อรองรับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เป็นเทศกาลที่สำคัญของคนไทย ที่จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาและไปยังสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน และชายทะเล ที่มีการเดินเรือ โดยกรมฯ ได้ เตรียมความพร้อมบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ และมาตราการการดูแลท่าเทียบเรือในทุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนที่ใช้บริการสัญจรทางน้ำ

 

“ได้ระดมทีมเจ้าหน้าเพื่อที่จะให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยการตรวจสภาพท่าเรือ การกำชับผู้ให้บริการเรือโดยสาร อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือและมาตรการดูแลการแพร่ระบาด โควิด -19 มั่นใจว่ามาตรการต่างๆสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ออกมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชน อาทิ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือต่างๆ เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ กำชับผู้โดยสารให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือแบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร ซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในส่วนของภูมิภาค จัดตั้งศูนย์ทั้งสิ้น 73 จุด มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกถึง 937 คน พร้อมทั้งมีการจัดเรือรักษาการณ์ จำนวน 57 ลำ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆไม่ว่าจะเป็น กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ขอให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ทั้งในเรื่องของการขึ้นลงเรือโดยสาร ต้องมีการสวมใส่เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาการเดินทาง เพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาล “สงกรานต์ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” หากประชาชนและนักท่องเที่ยว พบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy