Welcome to Our Website

ข่าวลือทุบราคาหุ้น EA ร่วงหนัก บริษัทเตรียมดำเนินคดี “แพ่ง-อาญา”

EA เตรียมดำเนินคดี “แพ่ง-อาญา” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังพบข้อมูลตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ-กรณีการซื้อขายหุ้นของนายสมโภชน์ อาหุนัย

วันที่ 7 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนที่่ผ่านมา เปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 99.25 บาท ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดที่ 93.75 บาท โดยปิดตลาดที่ 94.25 บาท ปรับตัวลดลงกว่า 5.75% จากวันก่อนหน้า

ต่อมาวันที่ 7 เมษายน เปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 89.75 บาท ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดที่ 86 บาท หรือดิ่งลงกว่า 4.17% โดย ณ เวลา 16.07 น.วันนี้ อยู่ที่ราคา 89.25 บาท ปรับตัวลดลงกว่า 5.31% จากวันก่อนหน้า

ล่าสุดนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น

โครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลำปาง โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรณีการซื้อขายหุ้นของนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น

บริษัทขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลที่มีเจตนานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

รวมทั้งการเผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อผู้ลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมากในด้านการลงทุน

KTC อนุมัติปันผล 1 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 6 พ.ค. นี้

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 6 พ.ค. 65 รวมทั้งสิ้น 2,578,334,070 บาท

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,578,334,070 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.25 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2564

 

ทั้งนี้ ทางเคทีซีได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการใช้กระดาษและพลาสติกในการประชุม เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีผลทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 114,150.69 กิโลคาร์บอน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,684 ต้น ภายใต้โครงการ “Care the Bear”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance