Welcome to Our Website

กรุงไทย สร้างสังคมไร้เงินสด ”งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว” ตามนโยบายฉะเชิงเทราเมืองอัจฉริยะ

 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กว่าสองปีที่ผ่านมา ประชาชนครัวเรือนและการค้าขายต่างได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงภาคเกษตรกรรมที่ขาดรายได้จากการส่งออกผลไม้ไหยังต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ล้นตลาดและต้องจำหน่ายในราคาที่ถูกลง สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงด้วยเช่นกัน

ตอกย้ำการเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารกรุงไทยพร้อมเคียงข้างคนไทยและชุมชน ได้ร่วมสนับสนุนการจัด “งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ปีที่ 51” ซึ่งเป็นงานประจำปีที่มีชื่อเสียงอีกงานหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย มายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในงานมุ่งช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้กลับไปสู่ชุมชน พร้อมเชิญชวนประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย. 2565 เวลา 09:00-21:00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นอกจากนี้ ธนาคารได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภายในงาน พร้อมเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวชมงานเปิดประสบการณ์ การใช้ชีวิตที่สมาร์ทกว่าเดิมด้วยการสมัคร “แปดริ้วอีซี่การ์ด” บัตรอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด รองรับการใช้จ่ายโดยการรูด – แตะที่ร้านค้าหรือชำระค่าโดยสาร โดยพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ หรือ Smart Mobility ด้วยการวางระบบ EMV Contactless รองรับการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เพียงแตะ สแกน จ่าย ผ่าน เครื่อง EDC บนรถโดยสารปรับอากาศ และใช้ซื้อของผ่านระบบออนไลน์ พร้อมจัดแคมเปญลุ้นรับของรางวัล เมื่อใช้จ่ายด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือเป๋าตังภายในงาน ครบ 50 บาท จัดพื้นที่จำหน่ายทาร์ตมะม่วง โดย นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภายในบูธกรุงไทย สร้างรายได้ มอบรอยยิ้มให้ชุมชน

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารสนับสนุนกิจกรรมและงานประจำปีของฉะเชิงเทรามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวคิด “ฉะเชิงเทรา Smart City เมืองน่าอยู่ คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางปะกง” พร้อมผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการนำระบบ Smart Market ติดตั้ง QR Code ตามร้านค้าในงาน เพื่อความคล่องตัวในการใช้จ่ายร้านค้า และผู้มาเที่ยวชมงาน บริการรับชำระเงินด้วยช่องทางดิจิทัล ตามร้านค้าในงานมากกว่า 250 ร้าน ผ่านโครงการคนละครึ่ง ด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือใช้จ่ายด้วย Krungthai NEXT นับเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการ Smart Economy หรือเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งเป็น 1 ในกรอบการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ธนาคารกรุงไทยยังคงมุ่งมั่นนำระบบนวัตกรรมดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด พร้อมเคียงข้างชุมชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน”

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy